Ana Sayfa Tarihsel Bellek 19 -22 ARALIK 2000 HAPİSHANELERDE FAŞİST DEVLET KATLİAMI!

19 -22 ARALIK 2000 HAPİSHANELERDE FAŞİST DEVLET KATLİAMI!

2000 Yılı HAZİRAN başında Ecevit`in başbakan olduğu DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti tarafından uygulamaya konulmak istenen “F Tipi,Tecrit” sistemine karşı 20 EKİM 2000′ de cezaevlerinde başlatılan ölüm oruçlarına karşı 19 ARALIK 2000 günü sabah saat 5.00’te yirmi cezaevinde “hayata dönüş” adı altında bir katliam operasyonu
yapılmıştır. Faşist Türk devletinin devrimci tutsaklara yönelik en kapsamlısı ve topyekün saldırısı olarak tarihe geçen bu faşist saldırılarda; 19-22 ARALIK günleri yapılan operasyonlarda 28 tutuklu katledildiDevrimciler çıplak bedenleriyle devrimci iradenin teslim alınamayacağını kahramanca direnerek gösterdiler. 

Oniki(12) tutuklunun katledildiği BAYRAMPAŞA Hapishanesi gözdağının simgeleştiği yer olmalı diye düşünen katliamcılar burada erkek tutukluları kurşunlayarak, kadın tutsakları ise diri diri yakarak katlettiler. Hastaneye kaldırılan yaralılardan “BİRSEN KARS”ın ambulanstan  indirilirken söylediği “bizi diri diri yaktılar” sözleri hafızalara kazınarak,19 ARALIK 2000 KATLİAMININ simgesi haline geldi.

Aynı gün bir taraftan da tutukluların F Tipi Cezaevlerine nakli başlatıldı.
24 ARALIK 2000 günü “Haklar ve Özgürlükler Platformu”altı tutuklu kadının diri diri yakıldığını dünya ve Türkiye kamuoyuna açıkladı:
“Herkes görsün, herkes duysun.
Hayat kurtarma operasyonu yapanların nasıl bir katliam yaptıklarına herkes tanık olsun.”
Bu büyük katliama rağmen bu şanlı direniş hem cezaevlerinde hem de dışarıda tutuklu yakınları ve devrimciler tarafından ölüm oruçları ile devam ettirildi. 20 EKİM 2000′ de başlayan büyük direniş, 22 OCAK 2007’de sona erdi.
Direniş yaklaşık 6 yıl 3 ay sürdü.
Direnişte içeride ve dışarıda 122 kişi ölümsüzleşirken, 400’ü aşkın tutsak bu direnişte sakat kaldı. Ölümsüzleşen 122 devrimcinin 34′ ü dışarıda yaşama veda etti, 24’ü bedenini tutuşturarak dikildi ölümün karşısına. Ölümsüzleşen 122 devrimciden 48′ i kadındı. Büyük direnişin amacı tecride karşı olup, 22 Ocak 2007′ de Adalet Bakanının tutsakların isteğini dikkate alan bir kararnameyi yayınlamasıyla sona erdi. Ancak verilen sözler hiçbir zaman tam olarak yerine getirilmedi. Büyük direnişte ölümsüzleşen  devrimcilerin, yoldaşlarımızın anıları ve direnişleri önünde saygıyla eğiliyoruz.

Onları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız!