Ana Sayfa Avrupa Avrupa Partizan: Brezilya Halk Gençliğinin Devrimci Önderi İgor Mendes’e Özgürlük!

Avrupa Partizan: Brezilya Halk Gençliğinin Devrimci Önderi İgor Mendes’e Özgürlük!

Brezilya halk gençliğinin önderi İgor Mendes’in Brezilya’da tutuklanmasına karşı bir açıklama yayımlayan Avrupa Partizan İgor Mendes’e özgürlük çağrısında bulundu.

Avrupa Partizan’ın açıklaması şu şekilde;

“Emperyalist-kapitalist burjuvazi dünyaya açlık, savaş, kan ve gözyaşı getirmeye, dünya halklarını ise bu cendere altında ezmeye devam ediyor! Sovyet sosyal emperyalizminin çöküşü ile ise artık yeni dünya düzenlerini küreselleşme masallarıyla halklara yutturmaya çalışan emperyalistler sınıf mücadelesinin de sona erdiğini ilan ediyordu. Ancak emperyalizm dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini talan etmek ve pazarlarını paylaşmak uğruna yeni savaş ve yıkımları hızla ateşlemeye devam etmekte ve direnen halklara karşı fütürsüz bir saldırganlık ile cevap vermekte. Dünyanın yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerinde ise savaşları körüklemekte, gerici paramiliter örgütleri ise devrimci ve komünist güçler başta olmak üzere tüm anti-emperyalist, ilerici güçlere karşı katliam unsuru olarak örgütlemekte. Bu açıdan emperyalistler arasındaki çelişkiler dünya ölçeğinde derinleşerek devam etmekte ve emperyalizm bu krizden çıkış için halkları katletmeye, sömürü ve açlıktan geçirmeyede devam ediyor.

ABD-AB emperyalistlerine karşı BRİCS ülkeleri olarak sahneye çıkan ittifak artık kapitalizmin halklara demokrasi, özgürlükler ve refah getireceği üzerinden propagandayla işe koyulmuş ancak bu propaganda aygıtları ise BRİCS ülkelerinde artan yoksulluk, baskı ve devlet şiddetiyle çabucak emperyalist dünya düzeninin gerçeği ile karşılaşmıştır. Bu yeni ittifak ülkelerinden biri de Brezilya‘dır. Brezilya devleti ve onu yöneten komprador kapitalistler ve toprak ağaları sınıfı Brezilya halkını emperyalizmin boyunduruğu altında ezmeye, işbirlikçi bürokratik karekteriyle devrim ve demokrasi mücadelesini engellemeye çalışmaktadır. Brezilya proleteryasının mücadelesini engellemek için devrimci ve komünist güçler başta olmak üzere çeşitli düzeylerde kendini gösteren halk muhalefeti ağır bir saldırı, tutuklama ve yer yer devrimci ve ilericilerin infaz edilmeside dahil bastırılmaya çalışılmaktadır. Bu saldırıların temel hedefinde Brezilya’da sürdürülen Yeni Demokratik Devrim mücadelesi vardır. 2013’de Brezilya hükümetinin de içerisinde olduğu Dünya Kupası yolsuzluklarını ve devletin çeteler eliyle sendikacıları katletmesini teşhir etmek, faşist saldırganlığa karşı halkın örgütlenmiş hareketini yaratmak için başlatılan eylemler Brezilya’nın metropollerinde öğrenci ilerici ve devrimci gençlik hareketleri tarafından hızla büyüyen bir etki yaratmış, öğenci gençliğin bu eylemleri işçilerle buluşarak “Dünya Kupası protestoları”na dönüşmüştü. 2013’de milyonların protestolarına dönüşen eylemlerde binlerce kişi tutuklanmış, soruşturmaya tabi tutulmuştur. Devrimci komünistler ise yargı süreçinin başında mahkemeye çıkartılmış bir süre sonra ise bu dava düşmüştür. Bu duruma rağmen 23 öğrenci Brezilya yargısının 5 yıllık bir gizli soruşturma sürecinden sonra tutuklanarak tek bir mahkeme celsesinde cezaya çarptırıldı. Brezilya Halklarının Mücadele Hareketi’nin de belirleyici olduğu bu eylemlerde, öğrenci önderlerinden biri olan ve aynı zamanda Brezilya İşçi ve Köylülerinin Hakları örgütünün de sözcülüğünü yapmakta olan Igor Mendes de tutuklanan 23 kişi arasında bulunmaktadır.

Tutuklu bulunan 23 aktivistten 13’ünün yapmış oldukları deklarasyonla Brezilya’da devrimci demokratik güçlerin dayanışma eylemleri Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli şehirlerinde devrimci tutsaklara özgürlük talep eden kampanyalarla birlikte sürdürülmektedir.

Uluslararası alanda MLM hareketin dostu olan İgor Mendes aynı zamanda Karl Marx’ın doğumunun 200. yılı vesilesiyle dünya çapında düzenlenen kampanyanın da Brezilya temsilcisi olarak destekçisi,  Brezilya’da yayınlanan ve Türkiye’deki Yeni Demokrasi gazetesine kardeş olan A Nova Democracia (Yeni Demokrasi) gazetesinin de yurtdışı temsilcisidir.

Avrupa Partizan olarak İgor Mendes’in özgürlüğü için tüm sempatizan ve halkımızı bu çerçevede yapılacak eylemlere katılmaya Igor Mendes başta olmak üzere komünist ve devrimci tutsakları sahiplenmeye, enternasyonal dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Yaşaşın Proleterya Enternasyonalizmi!

İgor Mendes’e Özgürlük!

Uluslararası Politik Tutsaklara Özgürlük!

Yaşaşın Brezilya’da Yeni Demokratik Devrim Mücadelesi!

Avrupa Partizan”