Ana Sayfa Kadın İnnsbruck’da Kadın Çalışması

İnnsbruck’da Kadın Çalışması

15-4-2018 İnnsbruck kadın komitesi üyeleriyle toplantı yaptı.

Innsbruck komitesinin 20 üyesinden 15 inin bulunduğu toplantı gerçekleşti. Kadın komitesi tartışmasının ana temeli örgütlenmeydi. Kadınların örgütlenmeye olan ihtiyacı ve nasıl bir kadın örgütlenmesi olmalı üzerine tartışmalar yürütüldü. Kadınların  calışma ve örgütlenme tarzının nasıl olaması,  gerçek demokratik kitle örgütünün işleyiş ve anlayışı üzerine uzun bir tartışma yürütüldü.  Kadın üyeler tartıştıkları konular da asgari hem fikirlik sağladılar. Kadın üyeler yüksek bir motivasyonla toplantıyı bitirdiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMPOZYUM

17-4-2018 Innbruck belediye seçimleri üzerine ‘’İnnsbruck da Kadın Politikası’’ sempozyum demokratik kadınlar platformu ve AEP destekli gerçekleştirdi.  Lilitin bileşeni ve örgütleyicisi olduğu Demokratik Kadın Platformu Sempozyumu örgütleyerek aktif katılım sağladı.

Innsbruck’ta Pazar günü yapılacak belediye seçimleri üzerine geniş tartışmalı bir sempozyum örgütlendi. Sempozyumun amacı bütün siyasi partileri bir araya getirip çalışma ve secim hedefleri üzerine tartışma yapmaktı, bu yöntem başarıyla sonuçlandı. Partililer olarak kadın temsilciler ve belediye başkanı adayı kadınlar çağırıldı. 6 Partinin geldiği sempozyuma 70 kişi den fazla insan katıldı.

Sempozyum acılışı bir lilith üyesi tarafından yapıldı. Sempozyuma katılan politikacıların kendilerini tanıştırmalarının ardında, sempozyumu yöneten Lilith üyesi olan genç kadın politikacılara sunumları ve savundukları konulara paralel sorular yönelti.  Özellikle bu kadınlara  partileriyle ilgili,  kadın politikalarının ne olduğu soruldu. Seçimlere neden katıldıklarını ve hedeflerinin neler olduğu vb…. Ve kadın fakirliğinin, sosyal hakların kısıtlanması, eşit işe eşit ücret, kadın kurumlarına belediye yardımları, cinsiyetçi politikalara karşı tutmlarının ve ev kiralarının fahiş olması, ücretlerin az olmasına karşı hangi ekonomi politka uygulayacakları soruldu. Ayrıca kadın örgütlerin yürütmüş olduğu kadın hakları dilekçesi ve bildirgesi (Frauenvolksbegehren) hakkında neler düşündüklerini sordu. Parti temsilcileri kadınlar, kadın hakları ve sorunları üzerinde hemen hemen hem fikir oldular. Sağ partiler dilekçeyi destekelemediklerini ve ÖVP den Winkl kürtaşa karşı olduğunu söyledi. Hatta 250000 insanın imzaladığı dilekçe demokratik bir yöntem olmadığını söyledi Irkcı iktidar  Partisi FPÖ den  Denz.

Avusturyadaki devletin de iktidar patileri olan ÖVP ve FPÖ kadın haklarını kısan, kadınları açlığa, yoksulluğa sürüklediği gerçekliği yereli bağlamadığına değindiler. Sanki bu politikaların temsilcisi ve üreticisi değilmişler gibi davranış sergilediler.

SPÖ’ den Irene Heisz kiraları Evin durumuna göre değil, gelir durumuna göre tespit edeceklerini  belirti. Neosdan  Dagma Klingler kadınların sorunlarını ceşitliliğine değindi ve buna göre cözümlerde ceşitlidir dedi. Yesilerden Uschi Schwarzl kadın danışma kurulunun ne kadar önemli olduğu ve bunun için mücadele edeçeklerini belirtdi. Tanya Wolk ‘’İnnsbrucka adalet’’ Partisinden serbest meslekte bulunan kadınların sorunları ve devletin kücük esnafa yaptığı uygulamaların kalkmasına değindi.

Sempozyuma katılanlar düşünce ve sorularını Parti Kadın temsilcilerine yöneltiler.  Soru ve cevap bölümünden sonra Sempozyum  başarıyla sonuçlandı. Sempozyumun amacı kadınları, kitleyi bilgilendirmek ve seçilecek olan partiler üzerinde kadın politikasının hayat hakkı bulmasını sağlamaktı ve Paritili kadın temsilcilerini bu konu da etkilemekti.