Ana Sayfa Haberler Karl Marx 200 Yaşında…

Karl Marx 200 Yaşında…

5 Mayıs 1818 yılında Almanya’nın Trier şehrinde  doğan  Karl Marx, 200 yaşında.

65 yıllık yaşamına başta “Kapital” olmak üzere pek çok eseri sığdıran, Karl Marx, 200’üncü doğum yıldönümünde etkinlikler ve törenlerle anılıyor.

Dünya işçi sınıfının ölümsüz ustası, Kapital adlı yapıtla, kapitalist sisteme karşı savaş açan Komünizmin teorik önderi  Karl Marx, işçi sınıfının ve ezilen dünya halklarının devrim, sosyalizm ve komünizm yolunda sürdürdüğü mücadelede yaşıyor, yaşayacak ! 

Marx`ın takipçisi, Engels, Lenin, Stalin ve Mao, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya yaratma mücadelesinin büyük usta ve öğretmenleri olarak mücadelemizde hep yaşayacaklar.!

Komünist Parti Manifestosu (Almanca: Das Manifest der Kommunistischen Partei), Karl Marx ve Friedrich Engelstarafından ilk olarak 21 Şubat 1848’de yayınlanan, komünizmin ilk bildirgesidir.

Komünist Birlik tarafından yetkilendirilen Marx ve Engels, birliğin amacını ve programını da çizer. Komünist Manifesto, proletaryanin burjuva düzenini ve üretim araçlarının özel mülkiyeti bir devrimle ortadan kaldırarak sınıfsız bir toplum düzenini gerçekleştirmesi gerektiğini söyler.

Manifesto’nun ilk sayfasında yazar olarak Friedrich Engels ve Karl Marx’ın isimleri birlikte yer alır ve ortak yazım şeklinde geçer. Marx’ın ölümünden sonra Engels, 1883 Almanca baskısının ön sözüne şöyle yazar: “Manifesto’ya egemen olan temel düşünce… yalnızca ve tamamıyla Marx’a aittir.”

“Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor — Komünizm hayaleti. Eski Avrupa’nın bütün güçleri bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak içine girdiler: Papa ile çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polis ajanları.
İlk kısım Marx’ın tarihsel materyalizm görüşünü ortaya koyar:

“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karşı-karşıya gelmişler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açık bir savaş, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluşuyla ya da çatışan sınıfların birlikte mahvolmalarıyla sonuçlanan bir savaş sürdürmüşlerdir.”