Ana Sayfa Avrupa Viyana’da 3.Havaalanı İnşaat İşçileri ile Dayanışma Eylemi Gerçekleştirildi

Viyana’da 3.Havaalanı İnşaat İşçileri ile Dayanışma Eylemi Gerçekleştirildi

Viyana’da 3.Havaalanı İnşaat İşçileri ile Dayanışma Eylemi Gerçekleştirildi

Avusturya’da işçi sınıfı ve emekçiler içerisinde çalışmalarını sürdüren KOMintern (Komünist Sendikal İnisiyatif/Enternasyonal) bileşeni olan Türkiyeli Devrimci, demokratik kitle örgütleri ile birlikte Avusturya Sendikalar Birliği önünde Havaalanı inşaat işçilerinin mücadelesi ile dayanışma mitingi gerçekleştirdi. Avusturya Sendikalar Birliği önünde gerçeklesen miting `de enternasyonal dayanışma sloganları atıldı ve enternasyonal marşı dinletildi. Miting öncesinde ise KOMintern temsilcilerinin çabalarıyla ÖGB (Avusturya Sendikalar Birliği)’nin Uluslararası Sekretaryası (İnternationales Referat) ile Havaalanı inşaat işçilerinin mücadelesi, İnşaat İş ve Dev Yapı Sen’in direniş ve eylemlere ilişkin açıklaması olmak üzere, direnişin mevcut durumu, inşaat işçilerinin kamuoyuna açıklamış oldukları talepleri ve yine KOMintern olarak Avusturya Sendikalar Birliği’nden taleplerimizi içeren bir dosya sunuldu ve sözlü olarak bilgi sunuldu.

Havaalanı işçilerinin emek mücadelesinin biçim olarak tüm emekçilerin ve sendikal hareketin mücadelesi olduğunu ifade eden KOMintern temsilçisi, ATİGF (Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu)’in de katıldığı bu görüşmede KOMintern temsilçisi ÖGB’den şu taleplerde bulundu;

*ÖGB, tutuklanan ve baskı altında olan tüm emekçilerin ve sendikal aktivistlerin serbest bırakılması için uluslararası alanda kamuoyu oluşturmalı!

*ÖGB ve ona bağlı İnşaat alanı sendikal iş kolu (Gewerkschaft Bau – Holz) Havaalani işçilerinin grev ve emek mücadelesiyle açık dayanışma icerisinde olmalıdır, direnişin ve grevin polis ve devlet tarafından saldırılarla sonlandırılmaya çalışılmasını kesin bir şekilde kınamalıdır! Yine devlet baskısının gerekçelerinin açıklanması için girişimde bulunulması, tutuklananların ve ‘’kaybedilenlerin’’ başta olma üzere, sendikacıların ve devrimcilerin akibeti hakkında bilgi almalı, ve serbest bırakılmalarını talep etmeli!

* Yine buradan hareketle ÖGB’nin kararlı bir sendikal enternasyonalizm ruhu içerisinde bulunmasını, Türkiye ve Dünya’da grev hakkını savunmak için elindeki tüm imkanları harekete geçirmeye çağırıyoruz!

*Tutuklanan grev sözcüleri, sendikacı ve direnişle dayanışma içerisinde bulunmaktan kaynaklı tutuklu olan devrimcilerin Avusturya’ya davet edilerek görüşmelerde bulunmak ve bu bağlamda sendikal olanaklar yaratmak!

*Yine ÖGB ve AK (İşçi Odaları) tarafından Avusturyalı sirket ve tekellerin 3.havaalanı inşaatında her hangı bir anlaşması yada üretiminin olup olmadığının somut bir denetiminin/araştırmasının yapılması!

Uluslararası sekreterya sorumlusu ise taleplerin ve dosyanın ÖGB`nin merkezi yönetim kuruluna iletileceğini ve 23 eylül günü gelişmeye ilişkin KOMintern temsilcilerine bilgi verileceğini ifade etti.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.